REIN ÜTS – juhataja
Dipl. ehitusinsener V, E.E.L., E.K.Ü.
TPI 1969

 

TASO TAMMPERE – projektijuht
Dipl. ehitusinsener E.E.L.
TPI 1968

 

PRIIT KALJAPULK – juhtiv arhitekt
Dipl. arhitekt, E. A. L.
Volitatud arhitekt V
ERKI 1977

 

JÜRI SARI – juhtiv ehituskonstruktor
Dipl. ehitusinsener
TTÜ 2001

 

MARGARITA PELLO
Dipl. ehitusinsener
NISI 1977

 

ANNE KOPPEL
Dipl. sisearhitekt, E.S. L.
ERKI 1987

 

EVE KOMP - ehituskonstruktor
Dipl. ehitusinsener
TTÜ 2005

 

KRISTI TUBLI
Arhitekt
TTK 2008

 

ANU MALMI – juhiabi
TPI 1986